تعیین صلاحیت مراجع برای رسیدگی به اعتراضات انحصار وراثت -پایان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عدم درج افراد غیر نسب و سبب

ماده 861 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «موجب ارث دو امـر است: نسب و سبب». طبق اصـل وراثت بر اساس

نزدیکتر بودن به متوّفـی، اموال به جا مانده از میـت، قهراً به خویشاوندان او انتقال می‌یابد بنابـراین مـی‌توان

گفت که به طور کلی خویشاوندی به معنی اعم کلمه مبنای توارث است.

خویشاوندی، خود بر اساس منشأ به دو گونه خویشاوندی نسبی و سببی یا به اختصار نسب و سبـب

تقسیم مـی‌شود که هر یک از آن دو یک موجب ارث معرفـی شده است. خویشاوندی نسبـی، خویشـاوندی

مربوط بـه خون است و رابطه‌ای است بین دونفـر کـه یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخـص ثالثـی

باشند.به دیگر سخن، قرابت نسبی بین کسانی وجود دارد که دارای یک خون و نیاکان مشترک هستند. قرابت

سببی خویشاوندی ناشی از ازدواج است و رابطه‌ای است بین زن وشوهر با یکدیگر و بین هریک از زوجین

با خویشان نسبی دیگری.

«در طول تاریخ فرزندخواندگی، مقررات مربوط بـه ارث تغییر و تحولات فراوانی را طـی کرده است

اما در تمام این دوران یک قاعـده و قانون همواره به صورت غیر قابل خدشه، ثابت و تغییرناپذیر باقی مانده

است و آن ممنوعیت ارث مضاعف است؛ به این معنی که تحت هیچ شرایطی شخص نمی‌تواند هم از پدر و

مادر واقعی خویش و هم از پذیرندگان ارث ببرد و به عبارتی ارث دوگانه ممنوع است».[1]

  دیدگاه هنری شاعران-دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات

با توجه به ماده 861 قانون مدنی می‌توان گفت که سرپرستی از موجبات ارث نخواهد بود و این نکته

به صراحت در ماده 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست 1353 ذکر شده. اما

در قانون جدیـد برای اینکه از تأمین آینده فرزندخوانده در آینده مطمئن شویم، اخذ ضمانت‌ هایی از والدین جدید الزامی شده است، ایـن ضمانت ‌ها می‌تواند با تملیک بخشـی از دارایی والدین بـه نام کودک باشد یا اینکه بخشـی از اموال والدیـن بعد از مرگ به کـودک برسد، البـته این تضمین صرفـاً بـه صورت واگـذاری اموال نیست و ممکن است ضمانت ‌های دیگری نیز از جمله بیمه عمر کودک از سوی والدین ارائه شود که سازمان بهزیستی را قانع کند. که این مطلب در ماده 15 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و

بد سرپـرست مصوب 1392 اشـاره شده است: «درخواست کننده منحصـر یا درخواست کنندگان سرپرستی

باید متعهد گردند که تمامـی هزینه های مربوط بـه نگهداری و تربیـت و تحصیل افراد تحـت سرپرستـی را

تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای

کودک یا نوجوان جاری می‌باشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را

نزدیکی از شرکت های بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.»

در قرآن کریم در آیه 4 سوره احزاب هم به این امر اشاره شده که فرزندخوانده فرزنـد واقعی حساب

نمـی‌شود « ما جَعَـلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَیْـنِ فی‏ جَوْفِهِ وَ ما جَعَلَ أَزْواجَکُمُ اللاَّئی‏ تُظاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهاتِکُمْ وَ ما

  پایان نامه بررسی ارتباط بین تعاملات رفتاری و رضایت مشتریان شعب بانک ملی شهر بندرعباس

جَعَلَ أَدْعِیاءَکُمْ أَبْناءَکُمْ ذلِکُمْ قَوْلُکُمْ بِأَفْواهِکُمْ وَ اللَّهُ یَقُولُ الْحَقَّ وَ هُـوَ یَهْدِی السَّبیلَ- خدا در درون یک مـرد

دو قلب (و دو مبدأ ادراک و اراده) قرار نداده و نیز زنانتان را که مادر بخوانید مادر شما و پسر دیگری را که

که فرزند بخوانید پسر شما قرار نداده، این گفتار شما زبانی و غیر واقع است، و خدا سخن به حقّ می‌گویـد

و اوست که (شما را) به راه حقیقت راهنمایی می کند.»

[1] شریعتی نسب، صادق، فرزندخواندگی، چاپ اول 1390، نشر شهر دانش، ص 152

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

پرداختـن مفصل بـه موضـوع انحصار وراثت و قـرار دادن مطالب دستـه‌بندی شده و منظـم شده در اختیـار

مسئولان مربوطه تا ایشان نیز مطالب را برای دسترسی ساده تر و سریع تر در خدمت افراد جامعه قـرار دهند

تا افراد برای انجـام کارهای مربوط به انحصار وراثت کمتر دچـار مشکل شوند و با آگاهی بیشتر برای اخـذ

این گواهـی اقدام کنند چـون همان طور کـه گفته شد این بحث جزو مواردی است که گریبانگیر تمـام افراد جامعه هست و تمام افراد روزی به آن نیاز پیدا می‌کنند.

پرسش های تحقیق

در این موضوع با توجه به فراگیری آن سؤالاتی چند به بحث گذاشته شده است که عبارتند از:

چه مدارکی برای اخذ این گواهی لازم است؟ و چه اشخاصی برای تقاضای انحصار وراثت صلاحیت

دارند؟

چه مرجعی صالح برای رسیدگی است؟ و روند آن به چه شکل است؟

چه کسانی حق اعتراض دارند و ذینفع محسوب می‌شوند؟

اعتراض در چه مواردی ممکن است مطرح شود؟

  پایان نامه ارشد:شناخت و توصیف رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با احترام و تکریم

چه مراجعی برای رسیدگی به اعتراضات صلاحیت دارند و روند رسیدگی آنها به چه شکل است؟