تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در ایران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تحولات قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                          صفحه

چکیده 1

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه 3

1-2- بیان مساله 4

1-3- اهمیت وضرورت تحقیق 6

1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه 7

1-5-جنبه جدید و نو آوری در تحقیق: 9

1-6-اهداف تحقیق 9

1-7- سوالات تحقیق 10

1-7-1- سوال اصلی: 10

1-7-2- سوالات فرعی: 10

1-8- فرضیه های تحقیق 10

1-9- تعریف واژه ها و اصطلاحات 11

1-10-روش شناسی تحقیق 12

1-11-روش آزمون فرضیه 12

1-12-روش‌ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 12

 

فصل دوم: بررسی  ابعاد جدید قانون فرزندخواندگی (بیان رویکردهای  مختلف در خصوص تحولات قانون جدید فرزندخواندگی)

2-1- مقدمه 14

2-2-بررسی تاریخچه تحولات فرزندخواندگی 14

2-2-1 فرزندخواندگی در روم قدیم 14

2-2-2- فرزندخواندگی در ایران باستان 15

2-2-3-فرزندخواندگی در عربستان 15

2-2-4-عوامل فرزندخواندگی در ملل دیگر 17

2-2-5-فرزندخواندگی در مسیحیت 17

2-2-6- فرزندخواندگی در اسلام 17

2-3- بررسی تطبیقی قانون فرزندخواندگی در فرانسه، آلمان ،انگلیس و ایران 20

2-3-1 فرزندخواندگی در فرانسه 20

2- 3-2-سازمان های مربوط به فرزندخواندگی در فرانسه 22

2-3-3- بررسی فرزندخواندگی در حقوق آلمان 23

2-3-4- سازمان‌های مربوط به فرزندخواندگی در آلمان 24

2-3-5-مزایای خاص فرزندخواندگی در آلمان: 25

2-3-6-فرزندخواندگی بین‌المللی: 26

۲-3-7- اعلامیۀ جهانی حقوق کودک 26

2-3-8-  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 27

2-3-9- فرزندخواندگی مدرن 29

2-3-10- فرزندخواندگی در انگلیس 29

2-4-شرایط فرزندخواندگی در ایران 31

2-4-1-نحوه فسخ و از بین رفتن فرزندخواندگی 33

2-5- نفقه فرزندخوانده 33

2-6-ارث فرزندخوانده 34

  پایان نامه تعیین آموزش بر تغییر سازمانی ادراک شده

2-6-1-ولایت فرزندخوانده بعد از فوت پدرخوانده 36

2-6-2-وصایت 36

2-7- ازدواج با فرزندخوانده و سن فرزندخواندگی در قانون جدید 37

2-8- رویکرد های مختلف نسبت به قانون فرزندخواندگی 39

2-8-1- تحولات فرزندخواندگی از نگاه فقه 39

2-8-2-فرزندخواندگی از دیدگاه روانشناسی 41

2-8-3-فرزندخواندگی در حقوق موضوعه 42

2-9- محاسن و معایب اصلاحات قانون فرزندخواندگی 43

2-9-1- ضرورت مقابله با پدیده شوم خرید و فروش کودکان 44

2-9-2- اصلاحات قانون ازدواج با فرزندخوانده 46

2-9- 3 – اقامت سرپرست 46

2-9-4- مـادرخوانده شدن دختران مجرد 47

 

فصل سوم: بررسی دلایل و ضرورتهای  اضافه شدن مواد جدید به قانون فرزندخواندگی

3-1-مقدمه: 50

3-2 – نواقص قانون فرزندخواندگی و ضرورت اصلاح آن 50

3-3- بررسی قانون قدیم فرزندخواندگی و اصلاحات آن 53

3-4- قانون فرزندخواندگی بعد از انقلاب 56

3-4- بررسی ضرورت اضافه شدن مواد جدید به قانون فرزندخواندگی 63

3-5-بررسی تعارضات قانون فرزندخواندگی با مفاد قانون حمایت از کودکان 65

 

فصل چهارم: نتیجه‌گیری

4-1- بحث و نتیجه گیری 70

منابع ومآخذ 76

چکیده انگلیسی 78

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

  • بررسی مقایسه قانون جدید و قدیم در مورد مسئله فرزندخواندگی
  • بررسی تحولات قانون جدید در مورد مسئله فرزندخوانده
  • بررسی تحولات جدید درمورد سن فرزندخواندگی در قانون ایران
  • بررسی تحولات حقوق فرزندخوانده در مورد ارث در قانون جدید

 

 

 

1-7- سوالات تحقیق

1-7-1- سوال اصلی:

قانون جدید فرزندخواندگی نسبت به قانون قدیم آن در حقوق ایران دست خوش چه تحولاتی شده است ؟

1-7-2- سوالات فرعی:

  • تحولات قانون جدید در مورد این که فرزند خوانده نمی‌تواند با خویشان نسبی و رضاعی خویش (در حدود ممنوعیت قانونی) نکاح کند چگونه بررسی شده است؟
  • ارث فرزند خوانده شامل چه مواردی می‌باشد و آیا از حقوق فرزندخوانده در مورد ارث و قانون جدید تحولات خوشایندی اتفاق افتاده که نواقص قانون قدیم را برطرف کرده باشد یا بار هم جای بازنگری دارد؟
  • احکام مربوط به الزام انفاق در روابط بین فرزندخوانده و پدر و مادر و اجداد واقعی در حقوق ایران چگونه است؟
  • تحولات جدید درمورد سن فرزندخواندگی در قانون ایران با توجه به تغییر به وجود آمده چگونه بررسی شده است؟
  پایانامه با عنوان : نکول برات و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی