تاثیر نقش توبه در مجازات های تکمیلی و تبعی-دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ابعاد مختلف توبه

خداوند در قرآن توبه را باب رحمت قرار داده و پیوسته از فضل خویش این باب را بروی بندگان مفتوح نگه داشته است‌. تا بدینوسیله افراد بشر در اثر ارتکاب گناه دچار یأس ونومیدی نشده و همیشه این باب را در برابر خود مشاهده و به نجات و خلاص شدن از معاصی امیدوار گردند‌.

با نگرش و تدقیق در آیات قرآن ابعادی از قبیل‌:

توبه آدم (ع) (بقره 36) توبه افراد بی ایمان هنگام مشاهده مرگ (آل عمران 89)‌. توبه کسی که مرتکب قتل خطئی شده است (نساء 91) توسل در توبه (نساء 61) توبه محارب و سارق (مائده آیات 33-38) توبه حضرت موسی (ع) بعلت درخواست دیدن خداوند با چشم (اعراف 143)‌،توبه به عمل بد (مائده 152) توبه نسبت به عملی که از روی نادانی صورت گرفته (انعام 54)‌، توبه مشرک (توبه2) توبه خداو بازگشت بسوی بنده (توبه 14)‌،توبه فرار از جنگ حنین (توبه 27) توبه تخلف از جنگ تبوک (توبه 118)‌. دعوت زلیخای مصری به توبه توسط همسرش عزیز مصر (یوسف 28)‌، توبه منافق (احزاب 24) ‌. توبه و ناامیدنشدن از رحمت حق (زمر آیات 16-53-54) توبه پذیری خداوند (مومن 3) بخشش گناهان توبه کننده (مومن 8). توبه هنگام مشاهده مرگ و عدم پذیرش آن (مومن آیات 85-84) توبه پذیری خداوند (شوری 25)‌، توبه از غیبت (حجرات 10-11)توبه افشاء سر (تحریم 14)‌، توبه نصوح (تحریم 8) توبه زناکار (نور 30)‌. توبه سبب اصلاح امور دنیا (نوح 10-  12 )‌،توبه بعنوان تبدیل کننده گناه به حسنه (فرقان 70) و….. که سبب طرح مسئله توبه گردیده اند به وضوح روشن می‌شود‌.

  پایان نامه ارشد - شعر سیمین بهبهانی

علیرغم ابعاد متنوع و مختلف مذکور‌،نقطه قابل توجه بین همه آنها بحث پذیرش توبه است که از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار می‌باشد‌. زیرا تمام ارزش و جایگاه والایی که برای توبه ذکر شده در گرو قبولی آن می‌باشد‌.و چنانچه توبه ای مورد قبول واقع نشود هیچ ارزشی برای آن منظور نمی‌شود و در واقع می‌توان گفت توبه ای صورت نگرفته است لذا بحث پذیرش توبه را از نظر قرآن مطرح و آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم‌.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سؤالات تحقیق

الف)سوال اصلی

1-نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق چه می‌باشد ؟

ب)-سوالات فرعی

1-نقش توبه در سقوط مجازات در فقه جزایی اسلام چه می‌باشد ؟

2-نقش توبه در سقوط مجازات در قانون مجازات اسلامی‌سال 1370 چه می‌باشد ؟

3-نقش توبه در سقوط مجازات در قانون مجازات اسلامی‌سال 1390 چه می‌باشد ؟

4-آیا توبه مجرم اصلی تاثیری بر مجازات شرکا و معاونین دارد ؟

5-آیا توبه مجرم به مجازات تکمیلی و تبعی نیز سرایت می‌کند ؟

4)فرضیات تحقیق

الف) فرضیه اصلی

1-توبه به عنوان یک تاسیس فقهی ساقط کننده مجازات در فقه جزایی اسلام پذیرفته شده اما جایگاه خاصی در حقوق کیفری فرعی ندارد‌.

ب) فرضیه های فرعی

1-توبه به عنوان تاسیس فقهی ساقط کننده مجازات در فقه جزایی اسلام پذیرفته شده است‌.

2-در قانون مجازات اسلامی‌سال 1370 توبه صرفا بصورت استثنایی بعنوان عامل ساقط کننده مجازات پذیرفته شده است‌.

3-در قانون مجازات اسلامی‌سال 1390 توبه به عنوان یک عامل اصلی ساقط کننده مجازات پذیرفته شده است.

4-توبه امری شخصی است‌،بنابراین توبه مجرم اصلی تاثیری بر مجازات شرکا و معاونان جرم ندارد‌.

  بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران - دانلود پایانامه

5-توبه به طور مستقیم بر مجازات های تبعی و تکمیلی تاثیر ندارد‌، زیرا مجازات تبعی تابع مجازات اصلی و مجازات تکمیلی تحت شرایطی بسته به نظر قاضی می‌باشد‌.

5)اهداف تحقیق

الف)هدف اصلی

1)تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید

ب)اهداف فرعی

1)تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از ونظر فقه جزایی اسلام

2)تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر قانون مجازات اسلامی‌سال 1370

3)تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر قانون مجازات اسلامی‌سال 1390

4)بررسی تاثیر نقش توبه در مجازات های تکمیلی و تبعی

5)بررسی تاثیر نقش توبه مجرم اصلی در مجازات شرکا و معاونان جرم

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه تعیین نقش توبه در سقوط مجازات از منظر فقه و حقوق با تاکید بر قانون مجازات جدید