تاثیرو شناخت میزان طلاق و http://lawfile.ir/tag/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF/در بزهکاری-پایان نامه کارشناسی ارشد

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر طلاق و http://lawfile.ir/والدین در ارتکاب جرایم فرزندان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تاریخچه مواد مخدر در فقه

استفاده از مواد مخدر به شکل امروزی در زمان پیامبر(ص) ­و ائمه معصومین (ع) متداول نبود بنابراین مورد ابتلا و پرسش قرار نگرفته است تا حکم خاصی پیرامون مصرف یا معامله یا مجازات آنها در روایات شرعی بیان شده باشد و پاره­ای روایات هم که در کتابهای شیعه وسنی آمده واژه «بنج» به معنای بنگ را بکار برده­اند. روایاتی قابل استناد نیستند برخی از روایات از طریق راویان شیعه بیان شده است بدین شرح می­باشد.[1]  پیامبر فرموند: «در زمانی فرا می رسد که امت من ماده ای بنام بنگ را مصرف می کنند و من از آن برائت می جویم همچنان که ایشان از من بری هستند.» پیامبر اسلام فرمودند:« به یهود و نصاری سلام کنید اما به مصرف کننده بنگ سلام نکنید.» و نیز وی فرموده است: « هرکس بنگ را بخورد به مانندآن است که کعبه را هفتاد مرتبه خراب کند و هفتاد فرشته مقرب و هفتاد پیامبر فرستاده شده از سوی خدا را بکشد و گویی هفتاد قرآن
را سوزانده و هفتاد سنگ بسوی خدا پرتاپ کرده و نسبت به شارب خمر و ربا خورنده و زناکار و سخن چین، دورتر از رحمت خداست. پیامبر فرمودند: « هرکس گناه بنگ را کوچک بشمارد کافرشده است»[2]

مرحوم محقق حلی در کتاب قواعد الاحکام آورده است: « هر مست کننده اعم از اینکه جامد یا مایع باشد مانند حشیش، حرام است»   در مسأله بیستم  از کتاب اجوبه المسایل المهناییه آمده است که: مردم حشیش
را مصرف می کنند و می گویند که مست کننده نیست اما برای بدن ضرر دارد آیا دلیلی برای حرمت آن دارد؟یا برای ضرری که به بدن وارد می­کند حرام است؟ یا اگر مست کننده باشد حرام است و آیا نجس
می باشد؟

  مسئولیت مدنی دارنده و راننده وسایل نقلیه موتوری زمینی-پایان نامه ارشد

پاسخ چنین است که: بیشتر مردم، آن را مست کننده می دانند پس مصرف آن حرام است نه فقط به خاطر ضرری که برای بدن دارد بلکه به خاطر اینکه مستی می­آورد. اگر برای بدن ضرر داشته باشدمصرف آن حرام است ولی نجس نیست زیرا فقط مایعات مست کننده نجس هستند.[3]  شهید ثانی مصرف مواد مخدر
را مستوجب حد می داند و حد آن هشتاد تازیه است که به حد مسکرات  ملحق می شود.[4]

[1]– بحار الانوار،ج59 ،ص 81 ، تحریر الاوسایل، ج 17،ص 85.

[2]– یحیی الطایی، التعزیر فی العفه الاسلامی، ص 208.

[3]– زراعت عباس، حقوق کیفری مواد مخدر، تهران، انتشارات ققنوس، 1386، ص 37.

[4]– شهید ثانی، اللمعه والمشقیه ،ج 9 ، ناشر: موسسه الاعلمی للمطبوعات ، 1383، ص 203.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی

در این تحقیق تلاش شده است که به این سوال پاسخ داده شود که:

ـ واقعه طلاق والدین چه تأثیرات سوئی بر کودکان و نوجوانان در ارتکاب بزه داراست؟

ـ http://lawfile.ir/والدین چه تأثیرات سوئی بر کودکان و نوجوانان در ارتکاب بزه داراست؟

ـ شناخت میزان تاثیر طلاق و http://lawfile.ir/در بزهکاری چه تاثیری می­تواند در برخورد قضایی و مجازات بزهکاران کودک داشته باشد؟

اهداف تحقیق

لازمه موفقیت در هرکاری، دارابودن  نقطه مقصود و داشتن هدف است وداشتن هدف، باعث برنامه ریزی مناسب و اتخاذ روش مناسب، از جهت رسیدن به هدف می­باشد. هدف از پژوهش پیش رو، بررسی عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانانی است که والدین آنها یا بر اثر طلاق از هم جدا شده اند و یا دچار بلای خانمان سوز http://lawfile.ir/شده اند. از این رو باید دستگاه قضایی در مقابل جرایم ارتکابی از سوی این افراد برخورد متفاوتی داشته باشد: برخوردی متناسب با وضعیت فرهنگی و محیط خانوادگی متشنجی که در آن رشد کرده اند،
و هم چنین قوانین برای این افراد باید از انعطاف بیشتری برخوردار باشدو تخفیف هم برای این افراد در نظر گرفته شود.

  دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی با موضوع گرایش به اعتیاد در بین جوانان مقدمه