بررسی نظریه منطقه الفراغ و حل مشکلات حکومت اسلامی-دانلود پایان نامه حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حل مشکلات حکومت اسلامی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بیان مسئلۀ تحقیق

نظریه منطقه الفراغ یکی از ابتکارات جدید شهید صدر است که به اعتقاد برخی از اندیشمندان می‌تواند هم چون بازویی استوار برای حاکم اسلامی در حل مسائل و مشکلات جاری و مستحدثه جامعه اسلامی باشد.

این نظریه بیانگر این حقیقت است که مسلماً برخی حیطه‌ها و عرصه‌های زندگی اجتماعی مورد سکوت شارع است و در این منطقه که فارغ و خالی است دست حاکم اسلامی باز است تا برای مصالح و مفاسد مسلمین احکامی را وضع نماید. شهید صدر در این نظریه می‌کوشد، حوزه‌ای معین از روابط متغیر و متحول را تعریف کند که ولی امر بتواند با توجه به اصول و ضوابطی در آن قانونگذاری کند.

باید گفت که عدم وضع قواعد تفصیلی ثابت در منطقه الفراغ، از ماهیت متغیر و متطور منطقه ناشی می‌شود. به دیگر سخن، موضوعات و عناوین در این حوزه به‌گونه‌ای هستند که قابلیت پذیرش احکام ثابت را ندارند، نه این‌که شارع، نسبت به صدور احکام ثابت درزمینهٔ آن موضوعات در عرصه قانونگذاری اهمال کرده باشد.

بنابراین ماهیت متغیر و متطور احکام در این منطقه، با اهداف کلی شریعت همسو است؛ بدین معنا که موضوع به‌گونه‌ای متغیر است که اگر حکم ثابت بر آن اعتبار شود، با حصول دگرگونی در اوضاع و احوال، با اهداف شریعت منافات خواهد یافت.

1 ـ 2 بیان جنبه‌های مجهول و مبهم مسئله.

 • آیا علماء قبل از شهید صدر نیز به مسئله منطقه الفراغ پرداخته‌اند؟
 • آیا نظریه منطقه الفراغ می‌تواند مشکلات جامعه اسلامی را بیش از مکانیزم فعلی حل‌وفصل کند؟
 • آیا این نظریه به تمام جوانب و لوازم بحث توجه کرده و به آن پرداخته است؟
  پایان نامه ارشد اثر ایمان مذهبی بر منبع کنترل دانشجویان

1 ـ 3 سؤال اصلی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی).

 • منطقه الفراغ چه جایگاهی در صدور احکام حکومتی و حل‌ مشکلات اجتماعی با توجه به تحولات سریع جوامع امروزی می‌تواند داشته باشد؟

1 ـ 4 سؤالات فرعی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی).

 • قلمرو منطقه الفراغ چیست؟
 • رابطه حکم حکومتی با منطقه الفراغ چیست؟
 • ویژگی‌های منطقه الفراغ چیست؟
 • رابطه منطقه الفراغ با احکام واقعی و ظاهری چیست؟
 • موافقین و مخالفین منطقه الفراغ چه کسانی هستند؟


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

3 سؤال اصلی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی).

 • منطقه الفراغ چه جایگاهی در صدور احکام حکومتی و حل‌ مشکلات اجتماعی با توجه به تحولات سریع جوامع امروزی می‌تواند داشته باشد؟

1 ـ 4 سؤالات فرعی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی).

 • قلمرو منطقه الفراغ چیست؟
 • رابطه حکم حکومتی با منطقه الفراغ چیست؟
 • ویژگی‌های منطقه الفراغ چیست؟
 • رابطه منطقه الفراغ با احکام واقعی و ظاهری چیست؟
 • موافقین و مخالفین منطقه الفراغ چه کسانی هستند؟

 دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حل مشکلات حکومت اسلامی

(فقط حاوی ده صفحه ازصفحات پایان نامه با فرمت PDF):

پایان نامه بررسی نظریه منطقه الفراغ و تأثیر آن در حل مشکلات حکومت اسلامی