بررسی آثار گواهی انحصار وراثت و موارد کاربرد آن -دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– معیار تشخیص دعوای مالی از غیرمالی

در تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی، در نخستین گام باید حق مالی را از حق غیرمالـی تفکیک نمود؛ «حـق

مالی آن است که اجرای آن مستقیماً برای دارنده ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویـم به پـول باشد، مانند حق

مالکیت نسبت به خانه که مستقیماً برای دارنده‌ی آن ارزش پولی دارد و یا حق طلب …»[1] حق مالـی «چیزی

است که به پول تقویم می‌گردد مثل کسی که متعهد است پنج تن آهن ساختمانی به دیگری بدهد…»[2]

«حق غیرمالـی آن است که اجرای آن، منفعتـی کـه مستقیماً قابـل تقویم به پول باشد ایجاد ننماید، مانند حق

بنـوت، حق زوجیـت و امثـال آن. بعضی از حقوق غیرمالـی هستند که غیر مستقیم ممکن است ایجاد حقی

نمایند که قابل تقویم به پول باشد ولی این امر آن را حق مالی نمی‌گرداند ، مانند زوجیت که ایجاد حق نفقه

زوجه، توارث برای زوجین می‌نماید که آن قابل تقویم به پول است».[3]

 

1- 5- 4- مالی یا غیرمالی بودن تصدیق حصر وراثت

در پایان مناسب است تصریح شود که توجّـه به معیار های ارائـه شده در صورتـی است که «اقدام مورد نظر

«اقامـه‌‌ی دعـوا» شمرده شود، در حقیقت در تمام مواردی که اقدام مورد نظر، صرف درخواست بوده و دعوا

شمرده نشود، باید به ضوابط مربوط به همان درخواست توجّه شود. برای مثال درخواست تأمین دلیل، تأمین

  دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-تحلیل زمین شناسی

خواسته و… همچنین درخواست گواهی انحصار وراثت و مهروموم ترکه، تصفیه و تقسیم آن و…» بطوری که

در ماده 375 قانون امور حسبی به این امر اشاره شده است.

ماده 375 قانون امور حسبی: «هزینه رسیدگی به امور حسبی، منحصر به موارد زیر بوده و در هر مورد

موقع درخواست پانصد ریال گرفته می‌شود:

  • درخواست تسلیم اموال غائب به ورثه.
  • درخواست حکم موت فرضی.
  • درخواست پژوهش از رد درخواست حکم موت فرضی.
  • درخواست مهروموم.
  • درخواست برداشتن مهروموم.
  • درخواست تحریر ترکه.
  • درخواست تصفیه ترکه.
  • درخواست تقسیم ترکه.
  • درخواست تصدیق انحصار وراثت».

البته با توجه به اینکه برطبق بند 3 مـاده 11 قانون شورای حل اختلاف صدور گواهی حصر وراثت از

وظایف شورای حـل اختـلاف است و با استنـاد به ردیف های درآمدی قانـون بودجـه 1393 کل کشـور و

بر اساس مصوبه کارگروه جلسـه پانزدهم کمیسیـون تلفیق لایحـه بودجه سال 1393 مورخ 24/10/92 تعرفه

خدمات قضائـی افزایش یافت و درآمد خدمات قضائـی شوراهای حـل اختلاف در پرونـده های حقـوقـی 000/150 ریال تعیین شد.[4]

در مورد دعوای اعتراض به گواهی انحصار وراثت باید گفت که از مصادیق دعاوی غیر مالی است[5]و

هزینه دادرسی آن به استناد ردیف های درآمدی قانون بودجـه 1393 کـل کشور و براساس مصـوبه کارگروه جلسه پانـزدهم کمیسیـون تلفیـق لایحه بودجه سال 1393 مورخ 24/10/1392 تعرفه های خدمات قضائـی

[1] شمس، عبدا…، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ هشتم 1388، انتشارات دراک، ص 148

[2] امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد 4، چاپ چهارم، انتشارات اسلامیه، تهران، ص 4

[3] همان منبع

[4] http://www.ekhtebar.com، 18 فروردین 1393

[5] مهاجری، علی، دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه، چاپ دوم 1389، انتشارات فکرسازان، ص 294

  پایانامه در رابطه با : بررسی تطبیقی جایگاه شهادت شهود در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

پرداختـن مفصل بـه موضـوع انحصار وراثت و قـرار دادن مطالب دستـه‌بندی شده و منظـم شده در اختیـار

مسئولان مربوطه تا ایشان نیز مطالب را برای دسترسی ساده تر و سریع تر در خدمت افراد جامعه قـرار دهند

تا افراد برای انجـام کارهای مربوط به انحصار وراثت کمتر دچـار مشکل شوند و با آگاهی بیشتر برای اخـذ

این گواهـی اقدام کنند چـون همان طور کـه گفته شد این بحث جزو مواردی است که گریبانگیر تمـام افراد جامعه هست و تمام افراد روزی به آن نیاز پیدا می‌کنند.

پرسش های تحقیق

در این موضوع با توجه به فراگیری آن سؤالاتی چند به بحث گذاشته شده است که عبارتند از:

چه مدارکی برای اخذ این گواهی لازم است؟ و چه اشخاصی برای تقاضای انحصار وراثت صلاحیت

دارند؟

چه مرجعی صالح برای رسیدگی است؟ و روند آن به چه شکل است؟

چه کسانی حق اعتراض دارند و ذینفع محسوب می‌شوند؟

اعتراض در چه مواردی ممکن است مطرح شود؟

چه مراجعی برای رسیدگی به اعتراضات صلاحیت دارند و روند رسیدگی آنها به چه شکل است؟

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

  بررسی تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : تصدیق انحصار وراثت وآئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آن   با فرمت ورد