ارائه راهکارهایی در جهت پیشگیری و مهار جرم قاچاق زنان به قصد فحشا-دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

قسمتی از متن پایان نامه :

 

:  ویژگی های پدیده قاچاق انسان

1.4.1.1.گفتار اول : سازمان یافته بودن

به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران ،‌ قاچاق انسان  بدلیل ابعاد وسیعی که در جهان دارد به عنوان یک جرم سازمان یافته تلقی می شود.

بسیاری از سازمان های ملی و بین المللی نیز دلایلی برای اثبات دخالت گروه های سازمان یافته در این رابطه ارائه کرده اند. شاید یکی از دلایل این مسأله را که چرا سند مربوط به سرکوب قاچاق انسان به صورت یک پروتکل منضم به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی تدوین گردیده را بتوان در اینجا یافت که به اعتقاد دولتهای عضو سازمان ملل متحد امروزه قاچاق انسان به گونه ای فزاینده با گروههای جنایتکار سازمان یافته پیوند خورده است . از همین رو مبارزه با این جرم نیز تنها از راه مبارزه با این گروههای جنایتکار که در سطحی فراملی اقدام می کنند ، امکان پذیر است .

سازمان یافتگی ذاتاً یک صنعت ایجابی و مثبت است. اما بخشی از جرایم بر اساس نبوغ ،‌تفکر و براساس موقعیت اجتماعی مرتکب به وقوع می پیوندد که نیاز به برنامه ریزی دارد . مرتکبین این جرایم را اصطلاحاً مجرمین یقه سفید ، طلایی ، قابل اعتماد و رانت خوار می گویند .

از نظر ویژگی های ساختاری ،‌جنایت سازمان یافته غالباً با مشخصاتی همچون عدم تمرکز، ‌انعطاف پذیری ، ‌قابلیت انطباق ، ‌استفاده از تکنولوژی مدرن و گستردگی شبکه توصیف می شود . اما فقدان یک تعریف جامع بین المللی از جنایت سازمان یافته ،‌ همچنان یکی از نگرانی هایی است که بعنوان مانعی اساسی در راه همکاریهای حقوقی و قضایی بین المللی به شمار می رود. البته ،‌ تنوع و تکثر سازمانها و مرتکبین این نوع جرایم ،‌ توافق نسبت به مفهوم جنایت سازمان یافته را مشکل نموده است.

  دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-بررسی تعدد و گستردگی انواع زمین

به همین دلیل برای تفکیک گروههای مجرمانه سازمان یافته از سایر گروه های تبهکار از این حیث متفاوتند که :

  • در ارتکاب جرایم با ماهیت استثمار گرانه ( غیر تجاوزکارانه ) تخصص دارند؛
  • دارای ساختاری با سلسله مراتب با دوام هستند ؛
  • بطور سازمان یافته از خشونت و فساد استفاده می کنند؛
  • نسبت به سایر سازمانهای تبهکار از درآمد بیشتری برخوردارند؛
  • فعالیتهای خود را روی گزینه های اقتصادی مشروع گسترش می دهند.

بر اساس این برداشت ، جرایم ارتکابی گروههای جنایتکاری که این شرایط پنجگانه را ندارند ، سازمان یافته تلقی نمی شود.

محققین علوم جنایی در سال 1994 جنایت سازمان یافته را به عنوان جرایمی تعریف کردند که آثار مستقیم یا غیر مستقیم آنها در بیش از یک کشور بروز می کند.

به اعتقاد بعضی از صاحب نظران ،‌جنایت سازمان یافته عبارت است از ارتکاب برنامه ریزی شده جنایت برای تحصیل منفعت یا قدرت در صورتیکه بیش از دو شریک در مدت زمانی طولانی یا نامحدود سهمی از طریق تجارت و… یا با استفاده از خشونت یا دیگر وسایل تهدید ایفاء نموده و با یکدیگر همکاری نمایند. برخی تعریف وسیعتری را مد نظر قرار می دهند و اعتقاد دارند جنایت سازمان یافته متضمن سازمانهایی است که دارای پایداری ، سلسله مراتب و درگیر در فعالیتهای جنایی متنوع هستند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقیق:

1-بررسی سیاست جنایی ایران در خصوص کنترل و مهار قاچا ق زنان از بعد تقنینی، قضایی ، اجرایی و مشارکتی.

2-تشریح و تبیین قانون مبارزه با قاچاق انسان در حقوق داخلی و بررسی نقاط قوت و ضعف این قانون.

  پایان نامه با موضوع نقش رابطه بین عملکرد محصول شلنگ ترمز گروه صنعتی پیروی با رضایتمندی مشتریان

3-بررسی اسناد و کنوانسیون های بین المللی در خصوص این جرم

4- مقایسه قوانین داخلی و اسناد بین المللی در خصوص این جرم

5-ارائه پیشنهادها و راهکارهایی در جهت پیشگیری و مهار جرم قاچاق زنان به قصد فحشا.

6-بررسی زمینه های هماهنگی و همکاری دولت ایران در امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان با دولت های دیگر و مراجع بین المللی.

6) هدف کاربردی:

استفاده در کلیه مراجع تحقیقاتی و دانشگاهی ، انتظامی وقضایی، امنیتی من جمله شورای عالی امنیت ملی

7) سوالات تحقیق:

الف) سوال اصلی:

سوال اصلی1- آیا قوانین داخلی ایران در خصوص قاچاق زنان با اسناد بین المللی همسو می باشد؟

ب) سوال های فرعی:

فرعی 1- قانونگذار در حقوق ایران تا چه میزان توانسته در مبارزه با این پدیده اهتمام ورزد؟

فرعی 2- آیا سیاست جنایی ایران در کنترل ، کاهش و یا مهار آمار قاچاق زنان موثر بوده است؟

فرعی 3- آیا تلاش های جامعه بین المللی در کنترل و مهار این نوع قاچاق موثر بوده است؟

فرعی 4- آیا سیاست جنایی ایران در برابر قاچاق زنان سیاستی سرکوبگرانه است؟

فرعی 5- تدابیر پیشگیرانه ای که در رویارویی با قاچاق زنان کارساز هستند ، کدام ها هستند؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

  پایان نامه حقوق:بررسی تاثیر نقش توبه در مجازات های تکمیلی و تبعی

پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء  با فرمت ورد